Prowadzimy działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrażania systemu HACCP.Gwarantujemy fachową obsługę w zakresie:


  • organizacji i prowadzenia szkoleń
  • tworzenia dokumentacji BHP
  • tworzenia pełnej dokumentacji HACCP
  • opracowanie dokumentacji P.poż dla obiektów
  • oceny ryzyka zawodowego
  • opracowania dokumentacji powypadkowej
  • legalizacji, konserwacji i remontu sprzętu gaśniczego
  • pełna obsługa zakładu pod kątem BHP I P.poż

O firmie
BHP
Szkolenia
HACCP
Zasady GMP/GHP
Akty prawne
Zaufali nam
Kontakt
Home